OFFICEGUY

מכתב בקליק (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

 • שם משתמש
  הגדרה זו מתקבלת מחברת בארי.
 • סיסמה
  הגדרה זו מתקבלת מחברת בארי.
 • מזהה רקע
  הגדרה זו מתקבלת מחברת בארי. במידה והשדה ישאר ריק - תדרש העברת השדה בממשק ה-API.
 • כתובת השולח/ת
  ניתן להזין עד 7 שורות. במידה והשדה ישאר ריק - תדרש העברת השדה בממשק ה-API.
 • כתובת למשלוח דואר חוזר
  ניתן להשאיר ריק, על מנת שדואר חוזר ישלח לכתובת השולח/ת. ניתן להזין עד 7 שורות.