OFFICEGUY

דוא"ל יוצא (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

 • שם השולח
  השם שיופיע כשם שממנו נשלח המייל. במידה והשדה ריק, שם הארגון ילקח באופן אוטומטי.
 • כתובת לחזרה
  הכתובת שתופיע ככתובת שאליה מגיבים בדוא"ל היוצא. במידה והשדה ריק, הדוא"ל של הארגון ילקח באופן אוטומטי.
 • דוא"ל לעותק נסתר
  לכתובת זו יישלח עותק נסתר של כל הדוא"ל היוצא מהמערכת.
 • ימים לשמירת קבצים מצורפים
  המערכת תשמור קבצים מצורפים לדוא"ל יוצא למשך כמות הימים המוגדרת בשדה זה. ברירת המחדל הינה 60.