OFFICEGUY

מדיניות סיסמאות (הגדרות אפליקציה)

דרכי התחברות

  • אפשרות התחברות באמצעות Google
  • אפשרות התחברות באמצעות Facebook
  • אפשרות התחברות באמצעות סיסמה

הגבלות על הסיסמה

  • מספר תווים מינימלי לסיסמה
  • סיסמה המכילה אות קטנה אחת לפחות
  • סיסמה המכילה אות גדולה אחת לפחות
  • סיסמה המכילה מספר אחד לפחות
  • סיסמה המכילה סימן מיוחד אחד לפחות