OFFICEGUY

שירות דואר יוצא (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

  • כתובת השולח/ת
    ניתן להזין עד 7 שורות.
  • כתובת למשלוח דואר חוזר
    ניתן להשאיר ריק, על מנת שדואר חוזר ישלח לכתובת השולח/ת. ניתן להזין עד 7 שורות.