OFFICEGUY

קבלת מידע אנליטי בחנות וירטואלית

החנות הוירטואלית משמשת עבור מכירת שירותים, מוצרים, וגיוס תרומות.

Facebook Analytics / Pixel

במידה והינכם נעזרים בשירותים של Facebook Analytics, תוכלו להנות מיכולות החנות הוירטואלית, באמצעות הגדרת הפיקסל שלכם.
באופן אוטומטי, ברגע שתגדירו את ה-Pixel ID אשר קיבלתם מפייסבוק, יישלחו האירועים הבאים אל פייסבוק:
  1. PageView - עבור כל צפייה בכל דף (קטלוג/מוצר/דף תשלום/דף תודה).
  2. InitiateCheckout - בעת כניסה לדף התשלום. באירוע זה יופיעו המוצרים הנמצאים בתוך העגלה.
  3. ViewContent - בעת כניסה לקטלוג/לדף מוצר. באירוע זה יופיע הקטלוג והמוצר אשר מופיעים בדף.
הגדרת הפיקסל מתבצעת דרך הגדרות אפליקציית החנות הוירטואלית (הגדרות > חנות וירטואלית > הגדרות מתקדמות > קוד Facebook Pixel). לתשומת הלב, יש להזין רק את ה-Pixel ID, ולא את כל הקוד המתקבל מפייסבוק.

Google Analytics

במידה והינכם משתמשים בשירותים של Google Analytics, תוכלו להגדיר את מזהה ה-Analytics ID שלכם.
באופן אוטומטי, ברגע שתגדירו את ה-Analytics ID אשר קיבלתם מגוגל, יישלחו אירועי PageView עבור כל צפייה בכל דף (קטלוג/מוצר/דף תשלום/דף תודה).
הגדרת החיבור ל-Google Analytics מתבצעת דרך הגדרות אפליקציית החנות הוירטואלית (הגדרות > חנות וירטואלית > הגדרות מתקדמות > קוד Google Analytics). לתשומת הלב, יש להזין רק את ה-Google Analytics ID, ולא את כל הקוד המתקבל מגוגל.