OFFICEGUY

אימות משתמשים בחנות הוירטואלית

אפליקציית חנות וירטואלית מציעה לכם להגביל שימוש בקטלוג מסוים ללקוחות רשומים בלבד.

היכולת הזו בעצם מגבילה את הכניסה לקטלוג מסוים ללקוחות אשר נמצאים תחת ניהול הלקוחות שלכם ומוזנים להם פרטים תחת שדה "ת"ז" ותחת שדה "כתובת דוא"ל".

לאחר פתיחת האפשרות בהגדרות הקטלוג,
המשתמשים שמגיעים לקטלוג יתבקשו לאמת את זהותם באמצעות הקשת תעודת זהות.
הקשת תעודת זהות נכונה תוביל לשליחת מייל לכתובת המעודכנת בכרטיס הלקוח/ה במערכת שלכם. 
בתוך המייל ישנו כפתור המאפשר גישה מאובטחת לקטלוג למשך 24 שעות. לאחר מכן, יש צורך לבצע אימות מחדש.