OFFICEGUY

עיצובים שונים בחנות הוירטואלית

כל הגדרות העיצוב של עמודי התשלום והקטלוגים נמצאות בתוך כרטיס הקטלוג, תחת "עיצוב וממשק לקוח/ה".
מגיעים לשם בלחיצה על "חנות וירטואלית > פעולות הקטלוג > הגדרות קטלוג".

הגדרות מיוחדות

 • ניתן לשנות את ערכת הצבעים של הקטלוג. ברירת המחדל הינה לבן. מומלץ.
 • ניתן לשנות את הלוגו המופיע בקטלוג. בברירת המחדל מוצג הלוגו מתוך הגדרות הארגון.
 • ניתן לשנות גם את שפת הקטלוג! שימו לב שבקטלוג מוצגים גם מוצרים שלכם, את שם המוצרים יש לשנות בכרטיס המוצר עצמו.

כפתורי המשך בקטלוג

כפתורים אלה מאפשרים לבחור האם יופיע כפתור ואיזה טקסט יופיע עליו, לכל אחת מהשלוש פעולות הבאות:
 • כפתור "המשך לתשלום" - כפתור המעביר המוסיף את המוצר לסל רכישות ומעביר לדף תשלום.
 • כפתור "הוספה לסל" - כפתור המוסיף את המוצר לסל הרכישות, מבלי להעביר לדף תשלום.
 • כפתור "מעבר לדף מוצר/שירות" - כפתור המעביר לדף מוצר/שירות, המאפשר גם רכישה.

רכישה של יותר מפריט אחד

 • הצגת כפתור "הוספת מוצר/שירות נוסף" בדף התשלום - סימון אפשרות זו יגרום לכך שבדף התשלום יופיע כפתור "הוספת מוצר/שירות נוסף". כפתור זה מחזיר את המשתמש לקטלוג על מנת שיוכל לרכוש עוד.
 • תמיכה בבחירת כמות מוצר/שירות - סימון אפשרות זו יגרום לכך שבדף התשלום תופיע יכולת להשפיע על כמות הפריטים שנרכשה.

כותרות

 • שם הקטלוג - ביצירת הקטלוג בחרתם את שם הקטלוג. הוא מופיע גם בהגדרות הקטלוג ומשפיע על הכותרת שתופיע בכניסה לקטלוג.
 • כותרת לדף התשלום - בהגדרות הקטלוג תחת "עיצוב וממשק לקוח/ה" מופיעה ההגדרה "כותרת לדף התשלום" המאפשרת לשלוט בכותרת, המופיעה בדף התשלום.
  בברירת המחדל שם הארגון מופיע בתור הכותרת לדף התשלום.

באנרים/טקסטים/תמונות

ניתן להוסיף עיצובים מיוחדים בחלק העליון והתחתון של הקטלוג ודפי התשלום באמצעות שימוש בשדות: "טקסט מקדים" ו-"טקסט סגירה", המופיעים תחת הגדרות הקטלוג.