OFFICEGUY

קבלת תשלום טלפוני בחנות הוירטואלית

החנות הוירטואלית נועדה לקבל תשלום מלקוחות, במהלך תהליך רכישה בדף תשלום מאובטח.
במקרים מסוימים, תרצו לאפשר קבלת תשלום טלפוני.

איך מאפשרים קבלת תשלום טלפוני בחנות?

ניתן לאפשר את קבלת התשלום הטלפוני, דרך הגדרות האפליקציה ("הגדרות > חנות וירטואלית").
בדף ההגדרות, תחת הכותרת "אפשרויות מתקדמות", תמצאו את ההגדרה "תמיכה בתשלום חיצוניים".
בנוסף, קיימים שתי הגדרות רלוונטיות נוספות:
  • "מסמך ליצירה בתשלום חיצוני" - הגדרה הקובעת את סוג המסמך שיופק לאחר ביצוע תשלום חיצוני - דרישת תשלום/חשבון עסקה, הזמנה, חשבונית מס, או ללא הפקת מסמך כלל.
  • "טקסט תיאור תשלום חיצוני" - טקסט אשר יופיע כאחת מאפשרויות התשלום בדף התשלום. בברירת המחדל, יופיע הטקסט "תשלום טלפוני".