OFFICEGUY

ניהול מלאי בחנות הוירטואלית

החנות הוירטואלית משמשת עבור מכירת שירותים, מוצרים, וגיוס תרומות.

במידה והינכם מוכרים מוצרים בחנות הוירטואלית, ומעוניינים למנוע מכירה של מוצר בכמות שאינכם יכולים לספק, או שהמוצר אינו במלאי יותר, עליכם לבצע את הפעולות הבאות:
  1. פתיחת הגדרת ניהול המלאי, על ידי כניסה למסך "הגדרות > חנות וירטואלית", ובתוכו לוודא כי מסומנת ההגדרה "תמיכה בהגבלת כמויות לרכישה".
  2. הגדרת הכמות הנותרת לרכישה בכל אחד מהמוצרים הרלוונטיים (דרך מסך "חנות וירטואלית > מוצרים/שירותים כלולים").

דוגמאות לשימוש בניהול מלאי בחנות הוירטואלית

  1. מכירת כרטיסים לאירוע, אשר כמות הכרטיסים בו מוגבלת ל-100 משתתפים.
  2. מכירת 20 יחידות של מוצר הנמצא במחסן.

באופן אוטומטי, לאחר כל רכישה שתבוצע בחנות הוירטואלית, הכמות שנותרה לרכישה תעודכן בהתאם לכמות שנרכשה.
במידה והמלאי נגמר, תחסם האפשרות לרכישת המוצר בחנות הוירטואלית, ותופיע הודעה המבהירה כי המוצר אינו במלאי.