OFFICEGUY

מנפלאות הוראות הקבע: שיטת שגר ושכח

היכולת הכי מספקת של אפליקציית הוראות קבע היא האוטומציה שלה.
לא משנה אם אפליקציית הוראות הקבע שלכם עובדת עם כרטיסי אשראי (סליקה) או הרשאות לחיוב חשבון (חיובי מס"ב), אחרי שיצרתם את הוראת הקבע - הכל קורה לבד.
  1. המערכת מחייבת "הוראות קבע" שהגיע תאריך החיוב שלהן.
  2. המערכת מנפיקה חשבונית/קבלה (או מסמך אחר לבחירתכם).
  3. המערכת שולחת את המסמך ללקוח/ה בצירוף קישור לדף מידע ללקוח/ה, ובמידה והחיוב נכשל, מאפשרת ללקוח/ה לעדכן באופן עצמאי את אמצעי התשלום.
  4. בסוף כל חודש, המערכת מעבירה לכם או לרואה החשבון שלכם עדכון על כל המסמכים שנוצרו.
ארגונים המשתמשים גם באפליקציית החנות הוירטואלית מדלגים אפילו על יצירת הוראת הקבע. הלקוחות מחייבים את עצמם דרך דפי התשלום של האפליקציה.

לתשומת הלב!
כל זה קורה לבד רק אם המערכת הוגדרה על "חיוב אוטומטי של הוראות קבע". 
ניתן גם לבצע את הדברים בצורה מבוקרת על ידי "חיוב הוראות קבע ממתינות".