OFFICEGUY

הפצת מסרונים (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • מספר השולח/ת
 • הוספת טקסט קבוע להודעה
  הגדרה של טקסט קבוע בכל הודעה.<br />מתאים בעיקר להוספת פרטי קשר ולהוספת המילה "פרסומת", כחלק מחוק הספאם.
 • טקסט קבוע להודעה

העדפות ברירת מחדל

 • תבנית ברירת מחדל
  תבנית זו תסומן אוטומטית בעת יצירת כל מסרון חדש
 • רשימת ברירת מחדל
  רשימת התפוצה שתיבחר כברירת מחדל ביצירת מסרון חדש.

שירות שליחת מסרונים מתוך דוא"ל

 • תמיכה בשליחת מסרונים מתוך דוא"ל
  את המסרונים יש לשלוח בפורמט plain text, אל הכתובת 0+number@sms.myofficeguy.com. לדוגמה: 0+972501234567@sms.myofficeguy.com
 • כתובות דוא"ל מאושרות לשליחת מסרונים
  יש להזין בשדה זה את כתובת הדוא"ל ממנה יוכלו לשלוח מסרונים. ניתן להזין מספר כתובות מופרדות בפסיק, או להזין כתובת דומיין, באמצעות שימוש בכוכבית. לדוגמה: *@domain.co.il.
 • שמירת המסרונים כטיוטה