OFFICEGUY

סנכרון מלאי אל חנות WooCommerce

תוסף הסליקה ל-WooCommerce של OfficeGuy מאפשר לבצע מעקב שוטף אחר הרכישות שבוצעו באתר האינטרנט ולנהל את מלאי המוצרים הנמכרים בחנות הוירטואלית באתר תוך תיאום וסנכרון מלא עם מלאי המוצרים במערכת באמצעות אפליקציית ניהול מלאי. הסנכרון מייעל את תהליך הזמנת הרכש של מוצרים/שירותים מספקים במערכת ואת תהליך המכירה ואספקת המוצרים ללקוחות הרוכשים באתר.  

סנכרון המלאי מתבצע באופן דו כיווני – מלאי של מוצר מתעדכן אוטומטית במערכת ניהול החשבונות לאחר רכישה של המוצר באתר. מנגד, הזמנת רכש במערכת ניהול החשבונות תעדכן את מלאי המוצר באתר באופן מתוזמן או יזום.

ניהול מלאי של מוצרים/שירותים הנמכרים באתר האינטרנט עשוי להתאים עבור מכירת מוצרים בכמות מוגבלת, מוצרים בעלי מלאי מתחדש או נתון לשינויים, מכירת כרטיסים לקהל מצומצם, ניהול מבצעי מכירות לכמות מוגדרת של מוצרים ועוד.

סנכרון המלאי באתר לאחר הזמנת רכש במערכת ניהול החשבונות

 1. יוצרים מסמך הזמנת רכש עבור מוצר/שירות שקיים הן במערכת והן באתר באמצעות כניסה אל "אפליקציית ניהול מלאי > יצירת מסמך מלאי (בסרגל הצד) > הזמנת רכש".
 2. לאחר הפקת מסמך הזמנת רכש יתעדכן מלאי המוצר בהתאם לכמות שהוזמנה.
 3. נכנסים אל לוח הבקרה בממשק הניהול של האתר ולוחצים על "סנכרון מלאי מיידי". מלאי המוצרים יתעדכן בהתאם למלאי הקיים במערכת.
 4. ניתן לתזמן את תדירות סנכרון המלאי בעמוד הניהול של תוסף הסליקה בתוך ממשק הניהול של האתר דרך לחיצה על "ווקומרס (WooCommerce) > הגדרות (Settings) > תשלומים OfficeGuy < (Payments) > ניהול (Manage) ולסמן את אחת האפשרויות – סנכרון כל 12 או 24 שעות או ללא סנכרון אוטומטי.

סנכרון מלאי במערכת ניהול החשבונות לאחר רכישה באתר

 1. לאחר רכישת מוצר באתר המערכת מפיקה מסמך חשבונאי (חשבונית או קבלה) ללקוח עם פירוט המוצרים שנרכשו.
 2. לאחר הפקת המסמך נגרעת הכמות שנרכשה באתר מהמלאי הקיים של המוצר/השירות במערכת. במידה והמוצר אינו קיים במערכת ייווצר כרטיס מוצר/שירות חדש.
 3. את המלאי המעודכן של המוצר ניתן לראות על ידי כניסה אל אפליקציית ניהול מלאי.  

הגדרות ניהול מלאי של מוצר בממשק ניהול האתר

תוסף הסליקה מאפשר לקבוע מאפיינים ספציפיים לניהול המלאי עבור כל מוצר הנמכר בחנות הוירטואלית באתר. על מנת להגדיר פרמטרים אלו יש להיכנס אל כרטיס המוצר בממשק ניהול האתר ולבחור את שיטת ניהול המלאי המועדפת תחת טבלת נתוני המוצר:

הגדרות כלליות לניהול מלאי של מוצר

הגדרת החיווי של מלאי המוצר אשר יוצג ללקוח בחנות הוירטואלית באתר: 
 • במלאי – אין חיווי בעמוד המוצר באתר מכיוון שהוא מוגדר כמוצר במלאי
 • אזל – באתר תוצג הודעה שהמלאי של מוצר זה נגמר
 • בהזמנה משלימה – מתן אפשרות לביצוע הזמנה מראש של מוצר

הגדרות מפורטות לניהול מלאי של מוצר

ניהול מלאי וקביעת פרמטרים שונים למלאי של מוצר: 
 • קביעת כמות מלאי קיימת - הכמות תופיע בדף שיוצג ללקוח באתר כך שיוכל לדעת את כמות הפריטים שנותרו לרכישה במלאי. הכמות תתעדכן לאחר רכישה.
 • הגדרת האפשרות לביצוע הזמנות עבור מוצר שאזל מהמלאי. אופציה זו מאפשרת סנכרון בין הזמנות המתקבלות מלקוחות ובין ביצוע הזמנת רכש לצורך אספקת ההזמנה ללקוחות.
 • אפשרות להגבלת הרכישה למוצר אחד בלבד בכל רכישה.
 • קבלת התראה למייל כאשר מכסת המלאי של המוצר יורדת מתחת לרף שנקבע.