OFFICEGUY

תוכנת דיווח נוכחות - מערכת דיווח נוכחות - OfficeGuy

אפליקציה לניהול שעון נוכחות מועסקים כולל ממשק ניהול למנהלים וממשק הזנה פשוט למועסקים. זמינה במכשירים ניידים, נוחה לשימוש ובמחירים מעולים.

מה האפליקציה מציעה לכם?

 • נוכחות בעבודה - זמני כניסה ויציאה של מועסקים.
 • ימים חריגים - ימי מחלה, חופשה, חל"ת, חג, היעדרות אישית, מילואים...
 • שתי שיטות הזנה - אפשרות בחירה בין Punch in לדיווח אמין ב-100% או "דיווח נוכחות מלא" לדיווח נוח.
 • הגדרת משרה - וידוא עמידה במינימום שעות עבודה.
 • מגבלות העסקה - מתי הכי מוקדם שאפשר להתחיל לעבוד, הכי מאוחר לסיים וסך שעות יומיות.
 • דוחות - דוחות מגוונים לפי הצרכים שלכם.
 • הרשאה מיוחדת למועסקים - תמיכה בדף פשוט להזנה בלבד למועסקים.
 • תמיכה מלאה בנייד - הזנת דיווחי נוכחות מהנייד בצורה נוחה ופשוטה.

עלויות

 • אחסון של 10,000 דיווחי נוכחות בעלות של 30 ₪ לחודש + מע"מ.
 • ניתן להרחיב את האחסון במדרגות של 10,000 דיווחים, כל מדרגה ב-10 ₪ לחודש.
 • הרשאה למנהלים נוספים ב-30 ₪ לחודש + מע"מ.
 • הרשאה למועסקים להזנה בלבד ב-15 ₪ לחודש + מע"מ.
 • לכמויות גדולות יותר ראו את המחירון שלנו!

יכולות נוספות

 • תמיכה באחסון של כל כמות של דיווחי נוכחות והעסקה של כל כמות מועסקים.
 • עבודה במקביל עם זמני עבודה - ניהול זמני עבודה על פרויקטים לטובת גבייה מלקוחות (בעלות נוספת של 30 ₪ / חודש)