OFFICEGUY

אינטגרציה מלאה עם Zapier

אפליקציית טריגרים מאפשרת אינטגרציה מלאה של OfficeGuy באמצעות Zapier.
לשימושכם, פיתחנו אפליקציה בתוך תשתית זאפייר, המאפשרת לכל אחד להשתמש ביכולות רבות מתוך מערכת OfficeGuy.

מה זה Zapier?

זאפייר (Zapier) הינה תשתית המאפשרת ביצוע אינטגרציה בין מערכות שונות, ללא צורך בידע של כל שפת תכנות.
באמצעות זאפייר, ניתן לבצע שני סוגים של פעולות:
 1. טריגרים (Triggers): 
  טריגרים יוזמים התחלה של שרשור פעולות. הטריגר מתחיל מ-OfficeGuy ומשם, דרך Zapier, יוזם פעולות במערכות חיצוניות. את הטריגרים OfficeGuy "דוחפת" אל Zapier. 
  הטריגרים המרכזיים שהמערכת מציעה תחת Zapier הינם יצירה או עדכון של כרטיס במערכת. באמצעות הטריגרים אפשר ליצור פעולות בעקבות יצירת כרטיס לקוח/ה, יצירת כרטיס סליקת אשראי, יצירת הוראת קבע, צירוף לרשימת תפוצה, עדכון תאריך יצירת קשר עם לקוח/ה וכדומה. 
 2. פעולות (Actions): 
  פעולות הן משימה המבוצעת בעקבות טריגר. הטריגר יכול להיות מ-OfficeGuy או מכל מערכת אחרת שמחוברת ל-Zapier. את הפעולות Zapier דוחפת אל OfficeGuy.  
  הפעולות המרכזיות שהמערכת מציעה תחת Zapier הינן: (1) ליצור כרטיס לקוח/ה; (2) ליצור מסמך (חשבונית/קבלה וכדומה); (3) לשלוח מסרון (SMS); וגם (4) לצרף לרשימת תפוצה.

איך זה עובד?

חיבור בין OfficeGuy ל-Zapier

על מנת להשתמש באפליקציה שלנו ב-Zapier, ראשית יש להגדיר את החיבור בין OfficeGuy ל-Zapier באמצעות שלושה שלבים פשוטים:
 1. התקנת אפליקציית הטריגרים בתוך OfficeGuy, באמצעות הקישור הבא
 2. התקנת אפליקציית OfficeGuy בתוך מערכת Zapier, באמצעות הקישור הבא
 3. בעת הפעלת האפליקציה, תדרשו להגדיר את פרטי ההתחברות שלכם באמצעות מזהה ארגון ומפתח פרטי של API למערכת. פרטי ההתחברות יופיעו בקישור הבא
לאחר מכן, תוכלו להתחיל ליצור זאפים (Zap) וליצור אינטגרציה בין OfficeGuy לבין כל אחת מהאפליקציות הקיימות ב-Zapier.
יצירת Zap בסיסי מבוססת על יצירת Trigger ו-Action. שניהם יכולים לבוא מ-OfficeGuy, או מכל אפליקציה אחרת ב-Zapier.
כל Zap יוצר באפליקציית הטריגרים פעולה אוטומטית שמאפשרת לו לקרות.

יצירת Trigger

בתוך הגדרת ה-Zap, ניתן לבחור תיקייה (Folder) ותצוגה (View) שאותן זאפייר תדגום לצורך יצירת ה-Zap.
יש כמה סוגים (Type) של טריגרים שהמערכת מאפשרת: 
 1. יצירה (Create) - הטריגר יופעל ביצירת כרטיס בתצוגה.
 2. עדכון (Update) - הטריגר יופעל כשעודכן כרטיס בתצוגה (גם אם הפרטים שמופיעים בתצוגה לא השתנו. כל עוד הכרטיס עודכן והוא מופיע בתצוגה).
 3. מחיקה לארכיון (Archive) - הטריגר יופעל כשכרטיס שמופיע בתצוגה הועבר לארכיון.
 4. מחיקה (Delete) - הטריגר יופעל כשכרטיס שמופיע בתצוגה נמחק.

לאחר מכן, על מנת ליצור  את ה-Action הרלוונטי לטריגר, יש לוודא שיש בתצוגה לפחות כרטיס אחד. ולהמשיך לבחירת ה-Action.

יצירת Action

לאחר שהגדרת טריגר, מתוך OfficeGuy או שלא מתוך OfficeGuy, ניתן להגדיר Action של OfficeGuy.
המערכת תומכת בפעולה מתוך הבאות: 
 1. הוספת נמען לרשימת תפוצה של אפליקציית הפצת מסרים.
 2. יצירת מסמך באפליקציית ניהול חשבונות (לרבות שליחתו בדוא"ל).
 3. שליחת מסרון מאפליקציית הפצת מסרונים.
 4. הוספת נמען לרשימת תפוצה של אפליקציית הפצת מסרונים.
 5. יצירת כרטיס כלשהו במערכת.
 6. אפשרויות אחרות שלא מומלץ לעבוד איתן לבד :)
לאחר בחירת סוג הפעולה, תועברו למסך שבו מוגדרים הפרמטרים לביצוע הפעולה. הפרמטרים יכולים להיות קבועים, או דינמיים מתוך הטריגר שיצרתם קודם לכן.