OFFICEGUY

ניהול תצוגות (הגדרות אפליקציה)

פתיחת יכולות

  • תמיכה בתצוגות ברירת מחדל למשתמש
  • כפתור "ניהול תצוגות"
    סימון אפשרות זו יגרום להופעת כפתור ניהול תצוגות בסרגל הפעולות של כל תיקייה. כפתור המאפשר לכם להחליף בין תצוגות, לשמור תצוגות, להוסיף שדות ושדות חיפוש, לערוך תצוגות ועוד.
  • כפתור "הוספת שדה לתיקייה"
    סימון אפשרות זו יגרום להופעת כפתור "הוספת שדה לתיקייה" תחת פעולות נוספות בסרגל הפעולות של כל תיקייה/כרטיס. כפתור המאפשר להוסיף לתיקייה שדה על מנת שתוכלו למלא פרטים נוספים בכרטיסים בתיקייה.