OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש דצמבר 2014 (12/2014)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בדצמבר 2014 (12/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2014 2.496 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/12/2014 הוא 2.496
02/12/2014 2.518 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/12/2014 הוא 2.518
03/12/2014 2.517 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/12/2014 הוא 2.517
04/12/2014 2.511 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/12/2014 הוא 2.511
05/12/2014 2.503 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/12/2014 הוא 2.503
06/12/2014 2.503 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/12/2014 הוא 2.503
07/12/2014 2.503 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/12/2014 הוא 2.503
08/12/2014 2.503 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/12/2014 הוא 2.503
09/12/2014 2.487 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/12/2014 הוא 2.487
10/12/2014 2.494 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/12/2014 הוא 2.494
11/12/2014 2.484 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/12/2014 הוא 2.484
12/12/2014 2.483 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/12/2014 הוא 2.483
13/12/2014 2.498 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/12/2014 הוא 2.498
14/12/2014 2.498 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/12/2014 הוא 2.498
15/12/2014 2.498 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/12/2014 הוא 2.498
16/12/2014 2.508 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/12/2014 הוא 2.508
17/12/2014 2.495 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/12/2014 הוא 2.495
18/12/2014 2.481 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/12/2014 הוא 2.481
19/12/2014 2.465 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/12/2014 הוא 2.465
20/12/2014 2.46 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/12/2014 הוא 2.46
21/12/2014 2.46 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/12/2014 הוא 2.46
22/12/2014 2.46 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/12/2014 הוא 2.46
23/12/2014 2.439 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/12/2014 הוא 2.439
24/12/2014 2.443 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/12/2014 הוא 2.443
25/12/2014 2.45 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/12/2014 הוא 2.45
26/12/2014 2.45 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/12/2014 הוא 2.45
27/12/2014 2.45 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/12/2014 הוא 2.45
28/12/2014 2.45 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/12/2014 הוא 2.45
29/12/2014 2.45 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/12/2014 הוא 2.45
30/12/2014 2.43 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/12/2014 הוא 2.43
31/12/2014 2.413 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/12/2014 הוא 2.413
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 01/2015 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 11/2014

תגובות הגולשים