OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש ינואר 2015 (01/2015)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בינואר 2015 (01/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2015 2.418 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/01/2015 הוא 2.418
02/01/2015 2.418 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/01/2015 הוא 2.418
03/01/2015 2.409 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/01/2015 הוא 2.409
04/01/2015 2.409 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/01/2015 הוא 2.409
05/01/2015 2.409 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/01/2015 הוא 2.409
06/01/2015 2.41 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/01/2015 הוא 2.41
07/01/2015 2.395 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/01/2015 הוא 2.395
08/01/2015 2.39 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/01/2015 הוא 2.39
09/01/2015 2.383 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/01/2015 הוא 2.383
10/01/2015 2.387 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/01/2015 הוא 2.387
11/01/2015 2.387 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/01/2015 הוא 2.387
12/01/2015 2.387 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/01/2015 הוא 2.387
13/01/2015 2.376 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/01/2015 הוא 2.376
14/01/2015 2.368 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/01/2015 הוא 2.368
15/01/2015 2.334 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/01/2015 הוא 2.334
16/01/2015 2.322 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/01/2015 הוא 2.322
17/01/2015 2.332 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/01/2015 הוא 2.332
18/01/2015 2.332 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/01/2015 הוא 2.332
19/01/2015 2.332 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/01/2015 הוא 2.332
20/01/2015 2.324 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/01/2015 הוא 2.324
21/01/2015 2.327 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/01/2015 הוא 2.327
22/01/2015 2.336 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/01/2015 הוא 2.336
23/01/2015 2.289 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/01/2015 הוא 2.289
24/01/2015 2.298 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/01/2015 הוא 2.298
25/01/2015 2.298 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/01/2015 הוא 2.298
26/01/2015 2.298 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/01/2015 הוא 2.298
27/01/2015 2.302 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/01/2015 הוא 2.302
28/01/2015 2.289 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/01/2015 הוא 2.289
29/01/2015 2.274 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/01/2015 הוא 2.274
30/01/2015 2.274 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/01/2015 הוא 2.274
31/01/2015 2.274 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/01/2015 הוא 2.274
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 02/2015 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 12/2014

תגובות הגולשים