OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש אפריל 2015 (04/2015)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי באפריל 2015 (04/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2015 2.189 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/04/2015 הוא 2.189
02/04/2015 2.186 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/04/2015 הוא 2.186
03/04/2015 2.182 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/04/2015 הוא 2.182
04/04/2015 2.182 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/04/2015 הוא 2.182
05/04/2015 2.182 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/04/2015 הוא 2.182
06/04/2015 2.182 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/04/2015 הוא 2.182
07/04/2015 2.182 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/04/2015 הוא 2.182
08/04/2015 2.186 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/04/2015 הוא 2.186
09/04/2015 2.17 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/04/2015 הוא 2.17
10/04/2015 2.154 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/04/2015 הוא 2.154
11/04/2015 2.16 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/04/2015 הוא 2.16
12/04/2015 2.16 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/04/2015 הוא 2.16
13/04/2015 2.16 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/04/2015 הוא 2.16
14/04/2015 2.153 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/04/2015 הוא 2.153
15/04/2015 2.152 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/04/2015 הוא 2.152
16/04/2015 2.158 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/04/2015 הוא 2.158
17/04/2015 2.167 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/04/2015 הוא 2.167
18/04/2015 2.154 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/04/2015 הוא 2.154
19/04/2015 2.154 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/04/2015 הוא 2.154
20/04/2015 2.154 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/04/2015 הוא 2.154
21/04/2015 2.158 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/04/2015 הוא 2.158
22/04/2015 2.16 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/04/2015 הוא 2.16
23/04/2015 2.171 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/04/2015 הוא 2.171
24/04/2015 2.172 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/04/2015 הוא 2.172
25/04/2015 2.173 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/04/2015 הוא 2.173
26/04/2015 2.173 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/04/2015 הוא 2.173
27/04/2015 2.173 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/04/2015 הוא 2.173
28/04/2015 2.177 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/04/2015 הוא 2.177
29/04/2015 2.178 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/04/2015 הוא 2.178
30/04/2015 2.216 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/04/2015 הוא 2.216
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2015 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 03/2015

תגובות הגולשים