OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש מאי 2015 (05/2015)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי במאי 2015 (05/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2015 2.217 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/05/2015 הוא 2.217
02/05/2015 2.217 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/05/2015 הוא 2.217
03/05/2015 2.217 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/05/2015 הוא 2.217
04/05/2015 2.217 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/05/2015 הוא 2.217
05/05/2015 2.207 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/05/2015 הוא 2.207
06/05/2015 2.222 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/05/2015 הוא 2.222
07/05/2015 2.232 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/05/2015 הוא 2.232
08/05/2015 2.218 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/05/2015 הוא 2.218
09/05/2015 2.205 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/05/2015 הוא 2.205
10/05/2015 2.205 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/05/2015 הוא 2.205
11/05/2015 2.205 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/05/2015 הוא 2.205
12/05/2015 2.221 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/05/2015 הוא 2.221
13/05/2015 2.211 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/05/2015 הוא 2.211
14/05/2015 2.23 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/05/2015 הוא 2.23
15/05/2015 2.218 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/05/2015 הוא 2.218
16/05/2015 2.228 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/05/2015 הוא 2.228
17/05/2015 2.228 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/05/2015 הוא 2.228
18/05/2015 2.228 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/05/2015 הוא 2.228
19/05/2015 2.205 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/05/2015 הוא 2.205
20/05/2015 2.201 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/05/2015 הוא 2.201
21/05/2015 2.20 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/05/2015 הוא 2.20
22/05/2015 2.204 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/05/2015 הוא 2.204
23/05/2015 2.183 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/05/2015 הוא 2.183
24/05/2015 2.183 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/05/2015 הוא 2.183
25/05/2015 2.183 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/05/2015 הוא 2.183
26/05/2015 2.169 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/05/2015 הוא 2.169
27/05/2015 2.154 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/05/2015 הוא 2.154
28/05/2015 2.162 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/05/2015 הוא 2.162
29/05/2015 2.172 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/05/2015 הוא 2.172
30/05/2015 2.172 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/05/2015 הוא 2.172
31/05/2015 2.172 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/05/2015 הוא 2.172
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 06/2015 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 04/2015

תגובות הגולשים