OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יוני 2015 (06/2015)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביוני 2015 (06/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/06/2015 2.165 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/06/2015 הוא 2.165
02/06/2015 2.176 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/06/2015 הוא 2.176
03/06/2015 2.195 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/06/2015 הוא 2.195
04/06/2015 2.22 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/06/2015 הוא 2.22
05/06/2015 2.205 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/06/2015 הוא 2.205
06/06/2015 2.206 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/06/2015 הוא 2.206
07/06/2015 2.206 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/06/2015 הוא 2.206
08/06/2015 2.206 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/06/2015 הוא 2.206
09/06/2015 2.205 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/06/2015 הוא 2.205
10/06/2015 2.208 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/06/2015 הוא 2.208
11/06/2015 2.202 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/06/2015 הוא 2.202
12/06/2015 2.208 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/06/2015 הוא 2.208
13/06/2015 2.204 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/06/2015 הוא 2.204
14/06/2015 2.204 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/06/2015 הוא 2.204
15/06/2015 2.204 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/06/2015 הוא 2.204
16/06/2015 2.201 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/06/2015 הוא 2.201
17/06/2015 2.216 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/06/2015 הוא 2.216
18/06/2015 2.224 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/06/2015 הוא 2.224
19/06/2015 2.211 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/06/2015 הוא 2.211
20/06/2015 2.226 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/06/2015 הוא 2.226
21/06/2015 2.226 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/06/2015 הוא 2.226
22/06/2015 2.226 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/06/2015 הוא 2.226
23/06/2015 2.165 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/06/2015 הוא 2.165
24/06/2015 2.157 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/06/2015 הוא 2.157
25/06/2015 2.16 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/06/2015 הוא 2.16
26/06/2015 2.174 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/06/2015 הוא 2.174
27/06/2015 2.16 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/06/2015 הוא 2.16
28/06/2015 2.16 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/06/2015 הוא 2.16
29/06/2015 2.16 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/06/2015 הוא 2.16
30/06/2015 2.158 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/06/2015 הוא 2.158
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 07/2015 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2015

תגובות הגולשים