OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יולי 2015 (07/2015)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביולי 2015 (07/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2015 2.146 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/07/2015 הוא 2.146
02/07/2015 2.142 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/07/2015 הוא 2.142
03/07/2015 2.135 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/07/2015 הוא 2.135
04/07/2015 2.128 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/07/2015 הוא 2.128
05/07/2015 2.128 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/07/2015 הוא 2.128
06/07/2015 2.128 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/07/2015 הוא 2.128
07/07/2015 2.115 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/07/2015 הוא 2.115
08/07/2015 2.14 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/07/2015 הוא 2.14
09/07/2015 2.14 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/07/2015 הוא 2.14
10/07/2015 2.154 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/07/2015 הוא 2.154
11/07/2015 2.137 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/07/2015 הוא 2.137
12/07/2015 2.137 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/07/2015 הוא 2.137
13/07/2015 2.137 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/07/2015 הוא 2.137
14/07/2015 2.125 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/07/2015 הוא 2.125
15/07/2015 2.119 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/07/2015 הוא 2.119
16/07/2015 2.107 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/07/2015 הוא 2.107
17/07/2015 2.115 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/07/2015 הוא 2.115
18/07/2015 2.124 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/07/2015 הוא 2.124
19/07/2015 2.124 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/07/2015 הוא 2.124
20/07/2015 2.124 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/07/2015 הוא 2.124
21/07/2015 2.116 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/07/2015 הוא 2.116
22/07/2015 2.128 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/07/2015 הוא 2.128
23/07/2015 2.15 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/07/2015 הוא 2.15
24/07/2015 2.144 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/07/2015 הוא 2.144
25/07/2015 2.151 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/07/2015 הוא 2.151
26/07/2015 2.151 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/07/2015 הוא 2.151
27/07/2015 2.151 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/07/2015 הוא 2.151
28/07/2015 2.13 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/07/2015 הוא 2.13
29/07/2015 2.133 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/07/2015 הוא 2.133
30/07/2015 2.118 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/07/2015 הוא 2.118
31/07/2015 2.119 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/07/2015 הוא 2.119
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 08/2015 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 06/2015

תגובות הגולשים