OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש דצמבר 2015 (12/2015)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בדצמבר 2015 (12/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2015 2.102 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/12/2015 הוא 2.102
02/12/2015 2.103 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/12/2015 הוא 2.103
03/12/2015 2.111 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/12/2015 הוא 2.111
04/12/2015 2.138 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/12/2015 הוא 2.138
05/12/2015 2.131 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/12/2015 הוא 2.131
06/12/2015 2.131 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/12/2015 הוא 2.131
07/12/2015 2.131 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/12/2015 הוא 2.131
08/12/2015 2.162 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/12/2015 הוא 2.162
09/12/2015 2.173 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/12/2015 הוא 2.173
10/12/2015 2.163 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/12/2015 הוא 2.163
11/12/2015 2.162 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/12/2015 הוא 2.162
12/12/2015 2.167 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/12/2015 הוא 2.167
13/12/2015 2.167 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/12/2015 הוא 2.167
14/12/2015 2.167 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/12/2015 הוא 2.167
15/12/2015 2.168 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/12/2015 הוא 2.168
16/12/2015 2.168 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/12/2015 הוא 2.168
17/12/2015 2.158 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/12/2015 הוא 2.158
18/12/2015 2.158 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/12/2015 הוא 2.158
19/12/2015 2.169 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/12/2015 הוא 2.169
20/12/2015 2.169 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/12/2015 הוא 2.169
21/12/2015 2.169 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/12/2015 הוא 2.169
22/12/2015 2.183 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/12/2015 הוא 2.183
23/12/2015 2.172 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/12/2015 הוא 2.172
24/12/2015 2.177 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/12/2015 הוא 2.177
25/12/2015 2.177 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/12/2015 הוא 2.177
26/12/2015 2.177 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/12/2015 הוא 2.177
27/12/2015 2.177 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/12/2015 הוא 2.177
28/12/2015 2.177 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/12/2015 הוא 2.177
29/12/2015 2.175 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/12/2015 הוא 2.175
30/12/2015 2.178 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/12/2015 הוא 2.178
31/12/2015 2.172 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/12/2015 הוא 2.172
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 01/2016 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 11/2015

תגובות הגולשים