OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש ינואר 2016 (01/2016)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בינואר 2016 (01/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2016 2.181 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/01/2016 הוא 2.181
02/01/2016 2.181 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/01/2016 הוא 2.181
03/01/2016 2.181 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/01/2016 הוא 2.181
04/01/2016 2.181 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/01/2016 הוא 2.181
05/01/2016 2.155 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/01/2016 הוא 2.155
06/01/2016 2.167 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/01/2016 הוא 2.167
07/01/2016 2.183 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/01/2016 הוא 2.183
08/01/2016 2.178 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/01/2016 הוא 2.178
09/01/2016 2.19 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/01/2016 הוא 2.19
10/01/2016 2.19 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/01/2016 הוא 2.19
11/01/2016 2.19 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/01/2016 הוא 2.19
12/01/2016 2.184 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/01/2016 הוא 2.184
13/01/2016 2.18 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/01/2016 הוא 2.18
14/01/2016 2.198 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/01/2016 הוא 2.198
15/01/2016 2.205 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/01/2016 הוא 2.205
16/01/2016 2.203 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/01/2016 הוא 2.203
17/01/2016 2.203 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/01/2016 הוא 2.203
18/01/2016 2.203 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/01/2016 הוא 2.203
19/01/2016 2.20 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/01/2016 הוא 2.20
20/01/2016 2.217 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/01/2016 הוא 2.217
21/01/2016 2.213 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/01/2016 הוא 2.213
22/01/2016 2.196 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/01/2016 הוא 2.196
23/01/2016 2.20 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/01/2016 הוא 2.20
24/01/2016 2.20 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/01/2016 הוא 2.20
25/01/2016 2.20 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/01/2016 הוא 2.20
26/01/2016 2.203 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/01/2016 הוא 2.203
27/01/2016 2.211 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/01/2016 הוא 2.211
28/01/2016 2.205 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/01/2016 הוא 2.205
29/01/2016 2.203 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/01/2016 הוא 2.203
30/01/2016 2.203 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/01/2016 הוא 2.203
31/01/2016 2.203 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/01/2016 הוא 2.203
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 02/2016 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 12/2015

תגובות הגולשים