OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש אפריל 2016 (04/2016)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי באפריל 2016 (04/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2016 2.208 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/04/2016 הוא 2.208
02/04/2016 2.203 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/04/2016 הוא 2.203
03/04/2016 2.203 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/04/2016 הוא 2.203
04/04/2016 2.203 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/04/2016 הוא 2.203
05/04/2016 2.21 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/04/2016 הוא 2.21
06/04/2016 2.214 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/04/2016 הוא 2.214
07/04/2016 2.203 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/04/2016 הוא 2.203
08/04/2016 2.199 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/04/2016 הוא 2.199
09/04/2016 2.202 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/04/2016 הוא 2.202
10/04/2016 2.202 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/04/2016 הוא 2.202
11/04/2016 2.202 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/04/2016 הוא 2.202
12/04/2016 2.195 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/04/2016 הוא 2.195
13/04/2016 2.183 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/04/2016 הוא 2.183
14/04/2016 2.18 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/04/2016 הוא 2.18
15/04/2016 2.182 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/04/2016 הוא 2.182
16/04/2016 2.183 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/04/2016 הוא 2.183
17/04/2016 2.183 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/04/2016 הוא 2.183
18/04/2016 2.183 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/04/2016 הוא 2.183
19/04/2016 2.186 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/04/2016 הוא 2.186
20/04/2016 2.187 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/04/2016 הוא 2.187
21/04/2016 2.184 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/04/2016 הוא 2.184
22/04/2016 2.168 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/04/2016 הוא 2.168
23/04/2016 2.17 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/04/2016 הוא 2.17
24/04/2016 2.17 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/04/2016 הוא 2.17
25/04/2016 2.17 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/04/2016 הוא 2.17
26/04/2016 2.172 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/04/2016 הוא 2.172
27/04/2016 2.175 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/04/2016 הוא 2.175
28/04/2016 2.183 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/04/2016 הוא 2.183
29/04/2016 2.182 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/04/2016 הוא 2.182
30/04/2016 2.182 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/04/2016 הוא 2.182
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2016 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 03/2016

תגובות הגולשים