OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש מאי 2016 (05/2016)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי במאי 2016 (05/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2016 2.201 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/05/2016 הוא 2.201
02/05/2016 2.201 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/05/2016 הוא 2.201
03/05/2016 2.218 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/05/2016 הוא 2.218
04/05/2016 2.219 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/05/2016 הוא 2.219
05/05/2016 2.21 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/05/2016 הוא 2.21
06/05/2016 2.208 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/05/2016 הוא 2.208
07/05/2016 2.203 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/05/2016 הוא 2.203
08/05/2016 2.203 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/05/2016 הוא 2.203
09/05/2016 2.203 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/05/2016 הוא 2.203
10/05/2016 2.201 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/05/2016 הוא 2.201
11/05/2016 2.196 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/05/2016 הוא 2.196
12/05/2016 2.19 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/05/2016 הוא 2.19
13/05/2016 2.19 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/05/2016 הוא 2.19
14/05/2016 2.208 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/05/2016 הוא 2.208
15/05/2016 2.208 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/05/2016 הוא 2.208
16/05/2016 2.208 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/05/2016 הוא 2.208
17/05/2016 2.21 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/05/2016 הוא 2.21
18/05/2016 2.213 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/05/2016 הוא 2.213
19/05/2016 2.209 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/05/2016 הוא 2.209
20/05/2016 2.225 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/05/2016 הוא 2.225
21/05/2016 2.222 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/05/2016 הוא 2.222
22/05/2016 2.222 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/05/2016 הוא 2.222
23/05/2016 2.222 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/05/2016 הוא 2.222
24/05/2016 2.205 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/05/2016 הוא 2.205
25/05/2016 2.196 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/05/2016 הוא 2.196
26/05/2016 2.19 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/05/2016 הוא 2.19
27/05/2016 2.195 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/05/2016 הוא 2.195
28/05/2016 2.191 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/05/2016 הוא 2.191
29/05/2016 2.191 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/05/2016 הוא 2.191
30/05/2016 2.191 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/05/2016 הוא 2.191
31/05/2016 2.197 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/05/2016 הוא 2.197
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 06/2016 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 04/2016

תגובות הגולשים