OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש דצמבר 2016 (12/2016)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בדצמבר 2016 (12/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2016 2.083 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/12/2016 הוא 2.083
02/12/2016 2.085 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/12/2016 הוא 2.085
03/12/2016 2.094 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/12/2016 הוא 2.094
04/12/2016 2.094 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/12/2016 הוא 2.094
05/12/2016 2.094 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/12/2016 הוא 2.094
06/12/2016 2.09 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/12/2016 הוא 2.09
07/12/2016 2.087 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/12/2016 הוא 2.087
08/12/2016 2.084 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/12/2016 הוא 2.084
09/12/2016 2.066 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/12/2016 הוא 2.066
10/12/2016 2.071 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/12/2016 הוא 2.071
11/12/2016 2.071 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/12/2016 הוא 2.071
12/12/2016 2.071 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/12/2016 הוא 2.071
13/12/2016 2.067 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/12/2016 הוא 2.067
14/12/2016 2.073 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/12/2016 הוא 2.073
15/12/2016 2.048 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/12/2016 הוא 2.048
16/12/2016 2.067 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/12/2016 הוא 2.067
17/12/2016 2.061 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/12/2016 הוא 2.061
18/12/2016 2.061 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/12/2016 הוא 2.061
19/12/2016 2.061 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/12/2016 הוא 2.061
20/12/2016 2.046 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/12/2016 הוא 2.046
21/12/2016 2.041 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/12/2016 הוא 2.041
22/12/2016 2.04 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/12/2016 הוא 2.04
23/12/2016 2.043 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/12/2016 הוא 2.043
24/12/2016 2.059 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/12/2016 הוא 2.059
25/12/2016 2.059 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/12/2016 הוא 2.059
26/12/2016 2.059 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/12/2016 הוא 2.059
27/12/2016 2.059 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/12/2016 הוא 2.059
28/12/2016 2.049 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/12/2016 הוא 2.049
29/12/2016 2.057 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/12/2016 הוא 2.057
30/12/2016 2.07 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/12/2016 הוא 2.07
31/12/2016 2.07 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/12/2016 הוא 2.07
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 01/2017 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 11/2016

תגובות הגולשים