OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש ינואר 2017 (01/2017)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בינואר 2017 (01/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2017 2.062 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/01/2017 הוא 2.062
02/01/2017 2.062 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/01/2017 הוא 2.062
03/01/2017 2.053 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/01/2017 הוא 2.053
04/01/2017 2.058 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/01/2017 הוא 2.058
05/01/2017 2.07 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/01/2017 הוא 2.07
06/01/2017 2.077 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/01/2017 הוא 2.077
07/01/2017 2.07 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/01/2017 הוא 2.07
08/01/2017 2.07 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/01/2017 הוא 2.07
09/01/2017 2.07 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/01/2017 הוא 2.07
10/01/2017 2.077 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/01/2017 הוא 2.077
11/01/2017 2.07 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/01/2017 הוא 2.07
12/01/2017 2.086 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/01/2017 הוא 2.086
13/01/2017 2.08 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/01/2017 הוא 2.08
14/01/2017 2.073 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/01/2017 הוא 2.073
15/01/2017 2.073 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/01/2017 הוא 2.073
16/01/2017 2.073 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/01/2017 הוא 2.073
17/01/2017 2.087 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/01/2017 הוא 2.087
18/01/2017 2.079 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/01/2017 הוא 2.079
19/01/2017 2.079 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/01/2017 הוא 2.079
20/01/2017 2.071 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/01/2017 הוא 2.071
21/01/2017 2.082 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/01/2017 הוא 2.082
22/01/2017 2.082 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/01/2017 הוא 2.082
23/01/2017 2.082 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/01/2017 הוא 2.082
24/01/2017 2.082 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/01/2017 הוא 2.082
25/01/2017 2.079 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/01/2017 הוא 2.079
26/01/2017 2.072 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/01/2017 הוא 2.072
27/01/2017 2.068 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/01/2017 הוא 2.068
28/01/2017 2.057 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/01/2017 הוא 2.057
29/01/2017 2.057 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/01/2017 הוא 2.057
30/01/2017 2.057 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/01/2017 הוא 2.057
31/01/2017 2.075 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/01/2017 הוא 2.075
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 02/2017 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 12/2016

תגובות הגולשים