OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש אפריל 2017 (04/2017)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי באפריל 2017 (04/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2017 1.978 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/04/2017 הוא 1.978
02/04/2017 1.978 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/04/2017 הוא 1.978
03/04/2017 1.978 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/04/2017 הוא 1.978
04/04/2017 1.985 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/04/2017 הוא 1.985
05/04/2017 1.995 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/04/2017 הוא 1.995
06/04/2017 1.989 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/04/2017 הוא 1.989
07/04/2017 1.983 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/04/2017 הוא 1.983
08/04/2017 1.981 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/04/2017 הוא 1.981
09/04/2017 1.981 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/04/2017 הוא 1.981
10/04/2017 1.981 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/04/2017 הוא 1.981
11/04/2017 1.985 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/04/2017 הוא 1.985
12/04/2017 1.982 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/04/2017 הוא 1.982
13/04/2017 1.986 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/04/2017 הוא 1.986
14/04/2017 2.002 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/04/2017 הוא 2.002
15/04/2017 2.002 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/04/2017 הוא 2.002
16/04/2017 2.002 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/04/2017 הוא 2.002
17/04/2017 2.002 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/04/2017 הוא 2.002
18/04/2017 2.002 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/04/2017 הוא 2.002
19/04/2017 2.01 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/04/2017 הוא 2.01
20/04/2017 2.014 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/04/2017 הוא 2.014
21/04/2017 2.013 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/04/2017 הוא 2.013
22/04/2017 2.026 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/04/2017 הוא 2.026
23/04/2017 2.026 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/04/2017 הוא 2.026
24/04/2017 2.026 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/04/2017 הוא 2.026
25/04/2017 2.029 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/04/2017 הוא 2.029
26/04/2017 2.025 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/04/2017 הוא 2.025
27/04/2017 2.027 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/04/2017 הוא 2.027
28/04/2017 2.024 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/04/2017 הוא 2.024
29/04/2017 2.024 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/04/2017 הוא 2.024
30/04/2017 2.024 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/04/2017 הוא 2.024
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2017 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 03/2017

תגובות הגולשים