OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יוני 2017 (06/2017)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביוני 2017 (06/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/06/2017 2.037 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/06/2017 הוא 2.037
02/06/2017 2.042 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/06/2017 הוא 2.042
03/06/2017 2.041 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/06/2017 הוא 2.041
04/06/2017 2.041 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/06/2017 הוא 2.041
05/06/2017 2.041 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/06/2017 הוא 2.041
06/06/2017 2.041 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/06/2017 הוא 2.041
07/06/2017 2.034 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/06/2017 הוא 2.034
08/06/2017 2.03 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/06/2017 הוא 2.03
09/06/2017 2.014 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/06/2017 הוא 2.014
10/06/2017 2.027 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/06/2017 הוא 2.027
11/06/2017 2.027 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/06/2017 הוא 2.027
12/06/2017 2.027 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/06/2017 הוא 2.027
13/06/2017 2.022 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/06/2017 הוא 2.022
14/06/2017 2.022 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/06/2017 הוא 2.022
15/06/2017 2.011 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/06/2017 הוא 2.011
16/06/2017 2.014 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/06/2017 הוא 2.014
17/06/2017 2.017 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/06/2017 הוא 2.017
18/06/2017 2.017 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/06/2017 הוא 2.017
19/06/2017 2.017 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/06/2017 הוא 2.017
20/06/2017 2.019 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/06/2017 הוא 2.019
21/06/2017 2.018 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/06/2017 הוא 2.018
22/06/2017 2.024 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/06/2017 הוא 2.024
23/06/2017 2.023 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/06/2017 הוא 2.023
24/06/2017 2.02 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/06/2017 הוא 2.02
25/06/2017 2.02 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/06/2017 הוא 2.02
26/06/2017 2.02 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/06/2017 הוא 2.02
27/06/2017 2.028 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/06/2017 הוא 2.028
28/06/2017 2.047 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/06/2017 הוא 2.047
29/06/2017 2.04 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/06/2017 הוא 2.04
30/06/2017 2.039 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/06/2017 הוא 2.039
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 07/2017 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2017

תגובות הגולשים