OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יולי 2017 (07/2017)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביולי 2017 (07/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2017 2.033 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/07/2017 הוא 2.033
02/07/2017 2.033 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/07/2017 הוא 2.033
03/07/2017 2.033 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/07/2017 הוא 2.033
04/07/2017 2.041 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/07/2017 הוא 2.041
05/07/2017 2.039 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/07/2017 הוא 2.039
06/07/2017 2.058 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/07/2017 הוא 2.058
07/07/2017 2.059 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/07/2017 הוא 2.059
08/07/2017 2.065 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/07/2017 הוא 2.065
09/07/2017 2.065 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/07/2017 הוא 2.065
10/07/2017 2.065 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/07/2017 הוא 2.065
11/07/2017 2.085 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/07/2017 הוא 2.085
12/07/2017 2.08 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/07/2017 הוא 2.08
13/07/2017 2.067 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/07/2017 הוא 2.067
14/07/2017 2.076 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/07/2017 הוא 2.076
15/07/2017 2.08 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/07/2017 הוא 2.08
16/07/2017 2.08 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/07/2017 הוא 2.08
17/07/2017 2.08 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/07/2017 הוא 2.08
18/07/2017 2.109 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/07/2017 הוא 2.109
19/07/2017 2.111 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/07/2017 הוא 2.111
20/07/2017 2.098 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/07/2017 הוא 2.098
21/07/2017 2.121 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/07/2017 הוא 2.121
22/07/2017 2.138 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/07/2017 הוא 2.138
23/07/2017 2.138 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/07/2017 הוא 2.138
24/07/2017 2.138 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/07/2017 הוא 2.138
25/07/2017 2.131 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/07/2017 הוא 2.131
26/07/2017 2.125 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/07/2017 הוא 2.125
27/07/2017 2.127 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/07/2017 הוא 2.127
28/07/2017 2.135 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/07/2017 הוא 2.135
29/07/2017 2.136 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/07/2017 הוא 2.136
30/07/2017 2.136 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/07/2017 הוא 2.136
31/07/2017 2.136 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/07/2017 הוא 2.136
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 08/2017 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 06/2017

תגובות הגולשים