OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש דצמבר 2017 (12/2017)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בדצמבר 2017 (12/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2017 2.122 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/12/2017 הוא 2.122
02/12/2017 2.119 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/12/2017 הוא 2.119
03/12/2017 2.119 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/12/2017 הוא 2.119
04/12/2017 2.119 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/12/2017 הוא 2.119
05/12/2017 2.116 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/12/2017 הוא 2.116
06/12/2017 2.123 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/12/2017 הוא 2.123
07/12/2017 2.121 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/12/2017 הוא 2.121
08/12/2017 2.114 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/12/2017 הוא 2.114
09/12/2017 2.127 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/12/2017 הוא 2.127
10/12/2017 2.127 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/12/2017 הוא 2.127
11/12/2017 2.127 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/12/2017 הוא 2.127
12/12/2017 2.129 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/12/2017 הוא 2.129
13/12/2017 2.127 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/12/2017 הוא 2.127
14/12/2017 2.136 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/12/2017 הוא 2.136
15/12/2017 2.129 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/12/2017 הוא 2.129
16/12/2017 2.119 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/12/2017 הוא 2.119
17/12/2017 2.119 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/12/2017 הוא 2.119
18/12/2017 2.119 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/12/2017 הוא 2.119
19/12/2017 2.115 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/12/2017 הוא 2.115
20/12/2017 2.117 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/12/2017 הוא 2.117
21/12/2017 2.117 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/12/2017 הוא 2.117
22/12/2017 2.112 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/12/2017 הוא 2.112
23/12/2017 2.118 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/12/2017 הוא 2.118
24/12/2017 2.118 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/12/2017 הוא 2.118
25/12/2017 2.118 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/12/2017 הוא 2.118
26/12/2017 2.118 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/12/2017 הוא 2.118
27/12/2017 2.118 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/12/2017 הוא 2.118
28/12/2017 2.123 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/12/2017 הוא 2.123
29/12/2017 2.129 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/12/2017 הוא 2.129
30/12/2017 2.129 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/12/2017 הוא 2.129
31/12/2017 2.129 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/12/2017 הוא 2.129
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 01/2018 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 11/2017

תגובות הגולשים