OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש ינואר 2018 (01/2018)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בינואר 2018 (01/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2018 2.132 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/01/2018 הוא 2.132
02/01/2018 2.132 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/01/2018 הוא 2.132
03/01/2018 2.126 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/01/2018 הוא 2.126
04/01/2018 2.126 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/01/2018 הוא 2.126
05/01/2018 2.117 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/01/2018 הוא 2.117
06/01/2018 2.107 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/01/2018 הוא 2.107
07/01/2018 2.107 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/01/2018 הוא 2.107
08/01/2018 2.107 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/01/2018 הוא 2.107
09/01/2018 2.101 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/01/2018 הוא 2.101
10/01/2018 2.103 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/01/2018 הוא 2.103
11/01/2018 2.103 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/01/2018 הוא 2.103
12/01/2018 2.11 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/01/2018 הוא 2.11
13/01/2018 2.134 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/01/2018 הוא 2.134
14/01/2018 2.134 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/01/2018 הוא 2.134
15/01/2018 2.134 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/01/2018 הוא 2.134
16/01/2018 2.135 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/01/2018 הוא 2.135
17/01/2018 2.156 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/01/2018 הוא 2.156
18/01/2018 2.145 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/01/2018 הוא 2.145
19/01/2018 2.139 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/01/2018 הוא 2.139
20/01/2018 2.14 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/01/2018 הוא 2.14
21/01/2018 2.14 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/01/2018 הוא 2.14
22/01/2018 2.14 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/01/2018 הוא 2.14
23/01/2018 2.141 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/01/2018 הוא 2.141
24/01/2018 2.153 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/01/2018 הוא 2.153
25/01/2018 2.159 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/01/2018 הוא 2.159
26/01/2018 2.155 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/01/2018 הוא 2.155
27/01/2018 2.154 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/01/2018 הוא 2.154
28/01/2018 2.154 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/01/2018 הוא 2.154
29/01/2018 2.154 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/01/2018 הוא 2.154
30/01/2018 2.159 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/01/2018 הוא 2.159
31/01/2018 2.169 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/01/2018 הוא 2.169
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 02/2018 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 12/2017

תגובות הגולשים