OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש אפריל 2018 (04/2018)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי באפריל 2018 (04/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2018 2.219 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/04/2018 הוא 2.219
02/04/2018 2.219 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/04/2018 הוא 2.219
03/04/2018 2.219 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/04/2018 הוא 2.219
04/04/2018 2.224 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/04/2018 הוא 2.224
05/04/2018 2.216 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/04/2018 הוא 2.216
06/04/2018 2.212 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/04/2018 הוא 2.212
07/04/2018 2.219 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/04/2018 הוא 2.219
08/04/2018 2.219 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/04/2018 הוא 2.219
09/04/2018 2.219 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/04/2018 הוא 2.219
10/04/2018 2.215 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/04/2018 הוא 2.215
11/04/2018 2.227 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/04/2018 הוא 2.227
12/04/2018 2.215 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/04/2018 הוא 2.215
13/04/2018 2.215 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/04/2018 הוא 2.215
14/04/2018 2.215 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/04/2018 הוא 2.215
15/04/2018 2.215 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/04/2018 הוא 2.215
16/04/2018 2.215 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/04/2018 הוא 2.215
17/04/2018 2.227 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/04/2018 הוא 2.227
18/04/2018 2.228 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/04/2018 הוא 2.228
19/04/2018 2.221 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/04/2018 הוא 2.221
20/04/2018 2.221 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/04/2018 הוא 2.221
21/04/2018 2.214 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/04/2018 הוא 2.214
22/04/2018 2.214 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/04/2018 הוא 2.214
23/04/2018 2.214 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/04/2018 הוא 2.214
24/04/2018 2.222 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/04/2018 הוא 2.222
25/04/2018 2.238 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/04/2018 הוא 2.238
26/04/2018 2.225 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/04/2018 הוא 2.225
27/04/2018 2.218 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/04/2018 הוא 2.218
28/04/2018 2.218 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/04/2018 הוא 2.218
29/04/2018 2.218 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/04/2018 הוא 2.218
30/04/2018 2.218 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/04/2018 הוא 2.218
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2018 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 03/2018

תגובות הגולשים