OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יוני 2018 (06/2018)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביוני 2018 (06/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/06/2018 2.119 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/06/2018 הוא 2.119
02/06/2018 2.139 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/06/2018 הוא 2.139
03/06/2018 2.139 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/06/2018 הוא 2.139
04/06/2018 2.139 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/06/2018 הוא 2.139
05/06/2018 2.134 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/06/2018 הוא 2.134
06/06/2018 2.145 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/06/2018 הוא 2.145
07/06/2018 2.16 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/06/2018 הוא 2.16
08/06/2018 2.148 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/06/2018 הוא 2.148
09/06/2018 2.154 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/06/2018 הוא 2.154
10/06/2018 2.154 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/06/2018 הוא 2.154
11/06/2018 2.154 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/06/2018 הוא 2.154
12/06/2018 2.158 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/06/2018 הוא 2.158
13/06/2018 2.157 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/06/2018 הוא 2.157
14/06/2018 2.159 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/06/2018 הוא 2.159
15/06/2018 2.146 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/06/2018 הוא 2.146
16/06/2018 2.155 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/06/2018 הוא 2.155
17/06/2018 2.155 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/06/2018 הוא 2.155
18/06/2018 2.155 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/06/2018 הוא 2.155
19/06/2018 2.15 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/06/2018 הוא 2.15
20/06/2018 2.152 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/06/2018 הוא 2.152
21/06/2018 2.138 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/06/2018 הוא 2.138
22/06/2018 2.154 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/06/2018 הוא 2.154
23/06/2018 2.16 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/06/2018 הוא 2.16
24/06/2018 2.16 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/06/2018 הוא 2.16
25/06/2018 2.16 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/06/2018 הוא 2.16
26/06/2018 2.166 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/06/2018 הוא 2.166
27/06/2018 2.166 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/06/2018 הוא 2.166
28/06/2018 2.161 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/06/2018 הוא 2.161
29/06/2018 2.18 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/06/2018 הוא 2.18
30/06/2018 2.18 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/06/2018 הוא 2.18
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 07/2018 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2018

תגובות הגולשים