OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יולי 2018 (07/2018)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביולי 2018 (07/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/07/2018 2.181 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/07/2018 הוא 2.181
02/07/2018 2.181 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/07/2018 הוא 2.181
03/07/2018 2.174 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/07/2018 הוא 2.174
04/07/2018 2.174 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/07/2018 הוא 2.174
05/07/2018 2.173 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/07/2018 הוא 2.173
06/07/2018 2.179 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/07/2018 הוא 2.179
07/07/2018 2.181 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/07/2018 הוא 2.181
08/07/2018 2.181 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/07/2018 הוא 2.181
09/07/2018 2.181 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/07/2018 הוא 2.181
10/07/2018 2.182 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/07/2018 הוא 2.182
11/07/2018 2.181 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/07/2018 הוא 2.181
12/07/2018 2.176 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/07/2018 הוא 2.176
13/07/2018 2.17 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/07/2018 הוא 2.17
14/07/2018 2.181 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/07/2018 הוא 2.181
15/07/2018 2.181 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/07/2018 הוא 2.181
16/07/2018 2.181 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/07/2018 הוא 2.181
17/07/2018 2.174 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/07/2018 הוא 2.174
18/07/2018 2.164 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/07/2018 הוא 2.164
19/07/2018 2.168 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/07/2018 הוא 2.168
20/07/2018 2.171 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/07/2018 הוא 2.171
21/07/2018 2.179 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/07/2018 הוא 2.179
22/07/2018 2.179 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/07/2018 הוא 2.179
23/07/2018 2.179 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/07/2018 הוא 2.179
24/07/2018 2.184 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/07/2018 הוא 2.184
25/07/2018 2.175 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/07/2018 הוא 2.175
26/07/2018 2.178 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/07/2018 הוא 2.178
27/07/2018 2.181 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/07/2018 הוא 2.181
28/07/2018 2.189 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/07/2018 הוא 2.189
29/07/2018 2.189 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/07/2018 הוא 2.189
30/07/2018 2.189 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/07/2018 הוא 2.189
31/07/2018 2.20 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/07/2018 הוא 2.20
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 08/2018 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 06/2018

תגובות הגולשים