OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש אפריל 2019 (04/2019)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי באפריל 2019 (04/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2019 2.083 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/04/2019 הוא 2.083
02/04/2019 2.076 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/04/2019 הוא 2.076
03/04/2019 2.071 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/04/2019 הוא 2.071
04/04/2019 2.068 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/04/2019 הוא 2.068
05/04/2019 2.056 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/04/2019 הוא 2.056
06/04/2019 2.058 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/04/2019 הוא 2.058
07/04/2019 2.058 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/04/2019 הוא 2.058
08/04/2019 2.058 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/04/2019 הוא 2.058
09/04/2019 2.063 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/04/2019 הוא 2.063
10/04/2019 2.063 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/04/2019 הוא 2.063
11/04/2019 2.064 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/04/2019 הוא 2.064
12/04/2019 2.065 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/04/2019 הוא 2.065
13/04/2019 2.06 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/04/2019 הוא 2.06
14/04/2019 2.06 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/04/2019 הוא 2.06
15/04/2019 2.06 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/04/2019 הוא 2.06
16/04/2019 2.057 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/04/2019 הוא 2.057
17/04/2019 2.066 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/04/2019 הוא 2.066
18/04/2019 2.067 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/04/2019 הוא 2.067
19/04/2019 2.07 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/04/2019 הוא 2.07
20/04/2019 2.07 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/04/2019 הוא 2.07
21/04/2019 2.07 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/04/2019 הוא 2.07
22/04/2019 2.07 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/04/2019 הוא 2.07
23/04/2019 2.07 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/04/2019 הוא 2.07
24/04/2019 2.071 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/04/2019 הוא 2.071
25/04/2019 2.066 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/04/2019 הוא 2.066
26/04/2019 2.069 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/04/2019 הוא 2.069
27/04/2019 2.063 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/04/2019 הוא 2.063
28/04/2019 2.063 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/04/2019 הוא 2.063
29/04/2019 2.063 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/04/2019 הוא 2.063
30/04/2019 2.068 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/04/2019 הוא 2.068
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2019 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 03/2019

תגובות הגולשים