OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש יוני 2019 (06/2019)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי ביוני 2019 (06/2019).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/06/2019 2.076 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/06/2019 הוא 2.076
02/06/2019 2.076 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/06/2019 הוא 2.076
03/06/2019 2.076 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/06/2019 הוא 2.076
04/06/2019 2.078 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/06/2019 הוא 2.078
05/06/2019 2.076 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/06/2019 הוא 2.076
06/06/2019 2.073 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/06/2019 הוא 2.073
07/06/2019 2.075 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/06/2019 הוא 2.075
08/06/2019 2.071 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/06/2019 הוא 2.071
09/06/2019 2.071 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/06/2019 הוא 2.071
10/06/2019 2.071 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/06/2019 הוא 2.071
11/06/2019 2.073 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/06/2019 הוא 2.073
12/06/2019 2.074 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/06/2019 הוא 2.074
13/06/2019 2.072 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/06/2019 הוא 2.072
14/06/2019 2.072 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/06/2019 הוא 2.072
15/06/2019 2.073 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/06/2019 הוא 2.073
16/06/2019 2.073 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/06/2019 הוא 2.073
17/06/2019 2.073 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/06/2019 הוא 2.073
18/06/2019 2.066 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/06/2019 הוא 2.066
19/06/2019 2.067 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/06/2019 הוא 2.067
20/06/2019 2.069 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/06/2019 הוא 2.069
21/06/2019 2.085 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/06/2019 הוא 2.085
22/06/2019 2.098 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/06/2019 הוא 2.098
23/06/2019 2.098 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/06/2019 הוא 2.098
24/06/2019 2.098 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/06/2019 הוא 2.098
25/06/2019 2.097 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/06/2019 הוא 2.097
26/06/2019 2.087 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/06/2019 הוא 2.087
27/06/2019 2.084 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/06/2019 הוא 2.084
28/06/2019 2.076 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/06/2019 הוא 2.076
29/06/2019 2.076 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/06/2019 הוא 2.076
30/06/2019 2.076 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/06/2019 הוא 2.076
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 07/2019 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 05/2019

תגובות הגולשים