OFFICEGUY

שער הלב הבולגרי בחודש ינואר 2020 (01/2020)

לשימושכם, שערי הלב הבולגרי בינואר 2020 (01/2020).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2020 1.978 שער הלב הבולגרי בתאריך 01/01/2020 הוא 1.978
02/01/2020 1.978 שער הלב הבולגרי בתאריך 02/01/2020 הוא 1.978
03/01/2020 1.982 שער הלב הבולגרי בתאריך 03/01/2020 הוא 1.982
04/01/2020 1.99 שער הלב הבולגרי בתאריך 04/01/2020 הוא 1.99
05/01/2020 1.99 שער הלב הבולגרי בתאריך 05/01/2020 הוא 1.99
06/01/2020 1.99 שער הלב הבולגרי בתאריך 06/01/2020 הוא 1.99
07/01/2020 1.98 שער הלב הבולגרי בתאריך 07/01/2020 הוא 1.98
08/01/2020 1.971 שער הלב הבולגרי בתאריך 08/01/2020 הוא 1.971
09/01/2020 1.971 שער הלב הבולגרי בתאריך 09/01/2020 הוא 1.971
10/01/2020 1.967 שער הלב הבולגרי בתאריך 10/01/2020 הוא 1.967
11/01/2020 1.974 שער הלב הבולגרי בתאריך 11/01/2020 הוא 1.974
12/01/2020 1.974 שער הלב הבולגרי בתאריך 12/01/2020 הוא 1.974
13/01/2020 1.974 שער הלב הבולגרי בתאריך 13/01/2020 הוא 1.974
14/01/2020 1.971 שער הלב הבולגרי בתאריך 14/01/2020 הוא 1.971
15/01/2020 1.972 שער הלב הבולגרי בתאריך 15/01/2020 הוא 1.972
16/01/2020 1.972 שער הלב הבולגרי בתאריך 16/01/2020 הוא 1.972
17/01/2020 1.962 שער הלב הבולגרי בתאריך 17/01/2020 הוא 1.962
18/01/2020 1.96 שער הלב הבולגרי בתאריך 18/01/2020 הוא 1.96
19/01/2020 1.96 שער הלב הבולגרי בתאריך 19/01/2020 הוא 1.96
20/01/2020 1.96 שער הלב הבולגרי בתאריך 20/01/2020 הוא 1.96
21/01/2020 1.964 שער הלב הבולגרי בתאריך 21/01/2020 הוא 1.964
22/01/2020 1.957 שער הלב הבולגרי בתאריך 22/01/2020 הוא 1.957
23/01/2020 1.96 שער הלב הבולגרי בתאריך 23/01/2020 הוא 1.96
24/01/2020 1.948 שער הלב הבולגרי בתאריך 24/01/2020 הוא 1.948
25/01/2020 1.951 שער הלב הבולגרי בתאריך 25/01/2020 הוא 1.951
26/01/2020 1.951 שער הלב הבולגרי בתאריך 26/01/2020 הוא 1.951
27/01/2020 1.951 שער הלב הבולגרי בתאריך 27/01/2020 הוא 1.951
28/01/2020 1.945 שער הלב הבולגרי בתאריך 28/01/2020 הוא 1.945
29/01/2020 1.946 שער הלב הבולגרי בתאריך 29/01/2020 הוא 1.946
30/01/2020 1.947 שער הלב הבולגרי בתאריך 30/01/2020 הוא 1.947
31/01/2020 1.948 שער הלב הבולגרי בתאריך 31/01/2020 הוא 1.948
מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 02/2020 מעבר לשער הלב הבולגרי בחודש 12/2019

תגובות הגולשים