OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש ספטמבר 2014 (09/2014)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בספטמבר 2014 (09/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2014 1.60 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/09/2014 הוא 1.60
02/09/2014 1.588 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/09/2014 הוא 1.588
03/09/2014 1.604 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/09/2014 הוא 1.604
04/09/2014 1.599 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/09/2014 הוא 1.599
05/09/2014 1.606 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/09/2014 הוא 1.606
06/09/2014 1.606 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/09/2014 הוא 1.606
07/09/2014 1.606 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/09/2014 הוא 1.606
08/09/2014 1.606 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/09/2014 הוא 1.606
09/09/2014 1.588 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/09/2014 הוא 1.588
10/09/2014 1.58 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/09/2014 הוא 1.58
11/09/2014 1.581 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/09/2014 הוא 1.581
12/09/2014 1.575 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/09/2014 הוא 1.575
13/09/2014 1.552 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/09/2014 הוא 1.552
14/09/2014 1.552 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/09/2014 הוא 1.552
15/09/2014 1.552 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/09/2014 הוא 1.552
16/09/2014 1.557 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/09/2014 הוא 1.557
17/09/2014 1.563 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/09/2014 הוא 1.563
18/09/2014 1.536 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/09/2014 הוא 1.536
19/09/2014 1.543 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/09/2014 הוא 1.543
20/09/2014 1.531 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/09/2014 הוא 1.531
21/09/2014 1.531 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/09/2014 הוא 1.531
22/09/2014 1.531 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/09/2014 הוא 1.531
23/09/2014 1.525 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/09/2014 הוא 1.525
24/09/2014 1.525 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/09/2014 הוא 1.525
25/09/2014 1.531 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/09/2014 הוא 1.531
26/09/2014 1.518 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/09/2014 הוא 1.518
27/09/2014 1.49 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/09/2014 הוא 1.49
28/09/2014 1.49 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/09/2014 הוא 1.49
29/09/2014 1.49 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/09/2014 הוא 1.49
30/09/2014 1.508 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/09/2014 הוא 1.508
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 10/2014 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 08/2014

תגובות הגולשים