OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש דצמבר 2014 (12/2014)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בדצמבר 2014 (12/2014).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2014 1.526 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/12/2014 הוא 1.526
02/12/2014 1.545 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/12/2014 הוא 1.545
03/12/2014 1.561 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/12/2014 הוא 1.561
04/12/2014 1.548 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/12/2014 הוא 1.548
05/12/2014 1.538 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/12/2014 הוא 1.538
06/12/2014 1.541 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/12/2014 הוא 1.541
07/12/2014 1.541 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/12/2014 הוא 1.541
08/12/2014 1.541 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/12/2014 הוא 1.541
09/12/2014 1.509 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/12/2014 הוא 1.509
10/12/2014 1.519 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/12/2014 הוא 1.519
11/12/2014 1.49 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/12/2014 הוא 1.49
12/12/2014 1.469 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/12/2014 הוא 1.469
13/12/2014 1.473 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/12/2014 הוא 1.473
14/12/2014 1.473 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/12/2014 הוא 1.473
15/12/2014 1.473 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/12/2014 הוא 1.473
16/12/2014 1.435 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/12/2014 הוא 1.435
17/12/2014 1.436 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/12/2014 הוא 1.436
18/12/2014 1.48 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/12/2014 הוא 1.48
19/12/2014 1.482 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/12/2014 הוא 1.482
20/12/2014 1.482 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/12/2014 הוא 1.482
21/12/2014 1.482 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/12/2014 הוא 1.482
22/12/2014 1.482 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/12/2014 הוא 1.482
23/12/2014 1.468 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/12/2014 הוא 1.468
24/12/2014 1.451 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/12/2014 הוא 1.451
25/12/2014 1.47 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/12/2014 הוא 1.47
26/12/2014 1.47 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/12/2014 הוא 1.47
27/12/2014 1.47 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/12/2014 הוא 1.47
28/12/2014 1.47 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/12/2014 הוא 1.47
29/12/2014 1.47 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/12/2014 הוא 1.47
30/12/2014 1.467 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/12/2014 הוא 1.467
31/12/2014 1.466 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/12/2014 הוא 1.466
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 01/2015 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 11/2014

תגובות הגולשים