OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש דצמבר 2015 (12/2015)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בדצמבר 2015 (12/2015).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2015 0.997 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/12/2015 הוא 0.997
02/12/2015 1.006 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/12/2015 הוא 1.006
03/12/2015 1.02 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/12/2015 הוא 1.02
04/12/2015 1.015 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/12/2015 הוא 1.015
05/12/2015 1.031 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/12/2015 הוא 1.031
06/12/2015 1.031 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/12/2015 הוא 1.031
07/12/2015 1.031 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/12/2015 הוא 1.031
08/12/2015 1.024 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/12/2015 הוא 1.024
09/12/2015 1.03 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/12/2015 הוא 1.03
10/12/2015 1.028 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/12/2015 הוא 1.028
11/12/2015 1.002 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/12/2015 הוא 1.002
12/12/2015 0.988 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/12/2015 הוא 0.988
13/12/2015 0.988 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/12/2015 הוא 0.988
14/12/2015 0.988 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/12/2015 הוא 0.988
15/12/2015 0.995 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/12/2015 הוא 0.995
16/12/2015 0.985 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/12/2015 הוא 0.985
17/12/2015 1.004 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/12/2015 הוא 1.004
18/12/2015 0.999 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/12/2015 הוא 0.999
19/12/2015 0.981 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/12/2015 הוא 0.981
20/12/2015 0.981 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/12/2015 הוא 0.981
21/12/2015 0.981 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/12/2015 הוא 0.981
22/12/2015 0.979 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/12/2015 הוא 0.979
23/12/2015 0.981 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/12/2015 הוא 0.981
24/12/2015 0.987 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/12/2015 הוא 0.987
25/12/2015 0.989 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/12/2015 הוא 0.989
26/12/2015 0.989 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/12/2015 הוא 0.989
27/12/2015 0.989 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/12/2015 הוא 0.989
28/12/2015 0.989 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/12/2015 הוא 0.989
29/12/2015 1.008 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/12/2015 הוא 1.008
30/12/2015 1.00 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/12/2015 הוא 1.00
31/12/2015 0.985 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/12/2015 הוא 0.985
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 01/2016 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 11/2015

תגובות הגולשים