OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש פברואר 2016 (02/2016)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בפברואר 2016 (02/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2016 0.988 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/02/2016 הוא 0.988
02/02/2016 0.991 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/02/2016 הוא 0.991
03/02/2016 1.001 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/02/2016 הוא 1.001
04/02/2016 1.007 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/02/2016 הוא 1.007
05/02/2016 0.999 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/02/2016 הוא 0.999
06/02/2016 0.999 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/02/2016 הוא 0.999
07/02/2016 0.999 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/02/2016 הוא 0.999
08/02/2016 0.999 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/02/2016 הוא 0.999
09/02/2016 0.998 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/02/2016 הוא 0.998
10/02/2016 0.996 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/02/2016 הוא 0.996
11/02/2016 0.985 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/02/2016 הוא 0.985
12/02/2016 0.971 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/02/2016 הוא 0.971
13/02/2016 0.976 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/02/2016 הוא 0.976
14/02/2016 0.976 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/02/2016 הוא 0.976
15/02/2016 0.976 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/02/2016 הוא 0.976
16/02/2016 0.974 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/02/2016 הוא 0.974
17/02/2016 0.969 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/02/2016 הוא 0.969
18/02/2016 0.973 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/02/2016 הוא 0.973
19/02/2016 0.968 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/02/2016 הוא 0.968
20/02/2016 0.985 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/02/2016 הוא 0.985
21/02/2016 0.985 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/02/2016 הוא 0.985
22/02/2016 0.985 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/02/2016 הוא 0.985
23/02/2016 0.986 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/02/2016 הוא 0.986
24/02/2016 0.984 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/02/2016 הוא 0.984
25/02/2016 0.988 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/02/2016 הוא 0.988
26/02/2016 0.99 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/02/2016 הוא 0.99
27/02/2016 0.981 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/02/2016 הוא 0.981
28/02/2016 0.981 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/02/2016 הוא 0.981
29/02/2016 0.981 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/02/2016 הוא 0.981
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 03/2016 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 01/2016

תגובות הגולשים