OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש אפריל 2016 (04/2016)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי באפריל 2016 (04/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2016 1.046 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/04/2016 הוא 1.046
02/04/2016 1.066 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/04/2016 הוא 1.066
03/04/2016 1.066 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/04/2016 הוא 1.066
04/04/2016 1.066 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/04/2016 הוא 1.066
05/04/2016 1.044 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/04/2016 הוא 1.044
06/04/2016 1.031 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/04/2016 הוא 1.031
07/04/2016 1.035 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/04/2016 הוא 1.035
08/04/2016 1.035 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/04/2016 הוא 1.035
09/04/2016 1.06 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/04/2016 הוא 1.06
10/04/2016 1.06 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/04/2016 הוא 1.06
11/04/2016 1.06 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/04/2016 הוא 1.06
12/04/2016 1.072 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/04/2016 הוא 1.072
13/04/2016 1.076 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/04/2016 הוא 1.076
14/04/2016 1.077 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/04/2016 הוא 1.077
15/04/2016 1.083 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/04/2016 הוא 1.083
16/04/2016 1.078 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/04/2016 הוא 1.078
17/04/2016 1.078 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/04/2016 הוא 1.078
18/04/2016 1.078 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/04/2016 הוא 1.078
19/04/2016 1.058 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/04/2016 הוא 1.058
20/04/2016 1.06 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/04/2016 הוא 1.06
21/04/2016 1.066 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/04/2016 הוא 1.066
22/04/2016 1.054 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/04/2016 הוא 1.054
23/04/2016 1.057 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/04/2016 הוא 1.057
24/04/2016 1.057 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/04/2016 הוא 1.057
25/04/2016 1.057 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/04/2016 הוא 1.057
26/04/2016 1.064 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/04/2016 הוא 1.064
27/04/2016 1.068 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/04/2016 הוא 1.068
28/04/2016 1.07 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/04/2016 הוא 1.07
29/04/2016 1.074 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/04/2016 הוא 1.074
30/04/2016 1.074 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/04/2016 הוא 1.074
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 05/2016 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 03/2016

תגובות הגולשים