OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש מאי 2016 (05/2016)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי במאי 2016 (05/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2016 1.084 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/05/2016 הוא 1.084
02/05/2016 1.084 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/05/2016 הוא 1.084
03/05/2016 1.057 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/05/2016 הוא 1.057
04/05/2016 1.056 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/05/2016 הוא 1.056
05/05/2016 1.073 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/05/2016 הוא 1.073
06/05/2016 1.063 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/05/2016 הוא 1.063
07/05/2016 1.078 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/05/2016 הוא 1.078
08/05/2016 1.078 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/05/2016 הוא 1.078
09/05/2016 1.078 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/05/2016 הוא 1.078
10/05/2016 1.086 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/05/2016 הוא 1.086
11/05/2016 1.087 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/05/2016 הוא 1.087
12/05/2016 1.087 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/05/2016 הוא 1.087
13/05/2016 1.083 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/05/2016 הוא 1.083
14/05/2016 1.08 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/05/2016 הוא 1.08
15/05/2016 1.08 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/05/2016 הוא 1.08
16/05/2016 1.08 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/05/2016 הוא 1.08
17/05/2016 1.096 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/05/2016 הוא 1.096
18/05/2016 1.085 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/05/2016 הוא 1.085
19/05/2016 1.076 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/05/2016 הוא 1.076
20/05/2016 1.094 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/05/2016 הוא 1.094
21/05/2016 1.091 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/05/2016 הוא 1.091
22/05/2016 1.091 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/05/2016 הוא 1.091
23/05/2016 1.091 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/05/2016 הוא 1.091
24/05/2016 1.088 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/05/2016 הוא 1.088
25/05/2016 1.082 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/05/2016 הוא 1.082
26/05/2016 1.071 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/05/2016 הוא 1.071
27/05/2016 1.065 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/05/2016 הוא 1.065
28/05/2016 1.067 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/05/2016 הוא 1.067
29/05/2016 1.067 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/05/2016 הוא 1.067
30/05/2016 1.067 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/05/2016 הוא 1.067
31/05/2016 1.078 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/05/2016 הוא 1.078
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 06/2016 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 04/2016

תגובות הגולשים