OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש דצמבר 2016 (12/2016)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בדצמבר 2016 (12/2016).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2016 1.113 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/12/2016 הוא 1.113
02/12/2016 1.105 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/12/2016 הוא 1.105
03/12/2016 1.106 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/12/2016 הוא 1.106
04/12/2016 1.106 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/12/2016 הוא 1.106
05/12/2016 1.106 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/12/2016 הוא 1.106
06/12/2016 1.11 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/12/2016 הוא 1.11
07/12/2016 1.119 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/12/2016 הוא 1.119
08/12/2016 1.114 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/12/2016 הוא 1.114
09/12/2016 1.128 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/12/2016 הוא 1.128
10/12/2016 1.126 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/12/2016 הוא 1.126
11/12/2016 1.126 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/12/2016 הוא 1.126
12/12/2016 1.126 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/12/2016 הוא 1.126
13/12/2016 1.144 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/12/2016 הוא 1.144
14/12/2016 1.151 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/12/2016 הוא 1.151
15/12/2016 1.135 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/12/2016 הוא 1.135
16/12/2016 1.152 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/12/2016 הוא 1.152
17/12/2016 1.145 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/12/2016 הוא 1.145
18/12/2016 1.145 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/12/2016 הוא 1.145
19/12/2016 1.145 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/12/2016 הוא 1.145
20/12/2016 1.15 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/12/2016 הוא 1.15
21/12/2016 1.15 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/12/2016 הוא 1.15
22/12/2016 1.148 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/12/2016 הוא 1.148
23/12/2016 1.17 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/12/2016 הוא 1.17
24/12/2016 1.175 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/12/2016 הוא 1.175
25/12/2016 1.175 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/12/2016 הוא 1.175
26/12/2016 1.175 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/12/2016 הוא 1.175
27/12/2016 1.175 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/12/2016 הוא 1.175
28/12/2016 1.178 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/12/2016 הוא 1.178
29/12/2016 1.179 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/12/2016 הוא 1.179
30/12/2016 1.18 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/12/2016 הוא 1.18
31/12/2016 1.18 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/12/2016 הוא 1.18
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 01/2017 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 11/2016

תגובות הגולשים