OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש ינואר 2017 (01/2017)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בינואר 2017 (01/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/01/2017 1.177 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/01/2017 הוא 1.177
02/01/2017 1.177 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/01/2017 הוא 1.177
03/01/2017 1.184 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/01/2017 הוא 1.184
04/01/2017 1.191 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/01/2017 הוא 1.191
05/01/2017 1.20 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/01/2017 הוא 1.20
06/01/2017 1.198 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/01/2017 הוא 1.198
07/01/2017 1.198 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/01/2017 הוא 1.198
08/01/2017 1.198 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/01/2017 הוא 1.198
09/01/2017 1.198 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/01/2017 הוא 1.198
10/01/2017 1.204 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/01/2017 הוא 1.204
11/01/2017 1.198 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/01/2017 הוא 1.198
12/01/2017 1.21 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/01/2017 הוא 1.21
13/01/2017 1.193 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/01/2017 הוא 1.193
14/01/2017 1.188 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/01/2017 הוא 1.188
15/01/2017 1.188 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/01/2017 הוא 1.188
16/01/2017 1.188 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/01/2017 הוא 1.188
17/01/2017 1.19 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/01/2017 הוא 1.19
18/01/2017 1.183 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/01/2017 הוא 1.183
19/01/2017 1.188 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/01/2017 הוא 1.188
20/01/2017 1.192 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/01/2017 הוא 1.192
21/01/2017 1.202 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/01/2017 הוא 1.202
22/01/2017 1.202 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/01/2017 הוא 1.202
23/01/2017 1.202 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/01/2017 הוא 1.202
24/01/2017 1.197 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/01/2017 הוא 1.197
25/01/2017 1.194 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/01/2017 הוא 1.194
26/01/2017 1.189 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/01/2017 הוא 1.189
27/01/2017 1.196 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/01/2017 הוא 1.196
28/01/2017 1.207 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/01/2017 הוא 1.207
29/01/2017 1.207 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/01/2017 הוא 1.207
30/01/2017 1.207 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/01/2017 הוא 1.207
31/01/2017 1.21 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/01/2017 הוא 1.21
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 02/2017 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 12/2016

תגובות הגולשים