OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש מאי 2017 (05/2017)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי במאי 2017 (05/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/05/2017 1.139 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/05/2017 הוא 1.139
02/05/2017 1.139 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/05/2017 הוא 1.139
03/05/2017 1.147 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/05/2017 הוא 1.147
04/05/2017 1.136 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/05/2017 הוא 1.136
05/05/2017 1.131 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/05/2017 הוא 1.131
06/05/2017 1.13 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/05/2017 הוא 1.13
07/05/2017 1.13 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/05/2017 הוא 1.13
08/05/2017 1.13 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/05/2017 הוא 1.13
09/05/2017 1.13 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/05/2017 הוא 1.13
10/05/2017 1.138 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/05/2017 הוא 1.138
11/05/2017 1.141 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/05/2017 הוא 1.141
12/05/2017 1.145 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/05/2017 הוא 1.145
13/05/2017 1.159 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/05/2017 הוא 1.159
14/05/2017 1.159 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/05/2017 הוא 1.159
15/05/2017 1.159 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/05/2017 הוא 1.159
16/05/2017 1.162 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/05/2017 הוא 1.162
17/05/2017 1.162 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/05/2017 הוא 1.162
18/05/2017 1.15 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/05/2017 הוא 1.15
19/05/2017 1.077 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/05/2017 הוא 1.077
20/05/2017 1.087 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/05/2017 הוא 1.087
21/05/2017 1.087 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/05/2017 הוא 1.087
22/05/2017 1.087 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/05/2017 הוא 1.087
23/05/2017 1.096 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/05/2017 הוא 1.096
24/05/2017 1.103 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/05/2017 הוא 1.103
25/05/2017 1.094 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/05/2017 הוא 1.094
26/05/2017 1.093 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/05/2017 הוא 1.093
27/05/2017 1.094 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/05/2017 הוא 1.094
28/05/2017 1.094 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/05/2017 הוא 1.094
29/05/2017 1.094 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/05/2017 הוא 1.094
30/05/2017 1.087 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/05/2017 הוא 1.087
31/05/2017 1.09 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/05/2017 הוא 1.09
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 06/2017 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 04/2017

תגובות הגולשים