OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש ספטמבר 2017 (09/2017)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בספטמבר 2017 (09/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2017 1.138 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/09/2017 הוא 1.138
02/09/2017 1.141 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/09/2017 הוא 1.141
03/09/2017 1.141 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/09/2017 הוא 1.141
04/09/2017 1.141 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/09/2017 הוא 1.141
05/09/2017 1.144 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/09/2017 הוא 1.144
06/09/2017 1.144 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/09/2017 הוא 1.144
07/09/2017 1.138 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/09/2017 הוא 1.138
08/09/2017 1.138 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/09/2017 הוא 1.138
09/09/2017 1.14 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/09/2017 הוא 1.14
10/09/2017 1.14 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/09/2017 הוא 1.14
11/09/2017 1.14 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/09/2017 הוא 1.14
12/09/2017 1.137 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/09/2017 הוא 1.137
13/09/2017 1.128 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/09/2017 הוא 1.128
14/09/2017 1.129 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/09/2017 הוא 1.129
15/09/2017 1.127 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/09/2017 הוא 1.127
16/09/2017 1.131 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/09/2017 הוא 1.131
17/09/2017 1.131 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/09/2017 הוא 1.131
18/09/2017 1.131 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/09/2017 הוא 1.131
19/09/2017 1.125 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/09/2017 הוא 1.125
20/09/2017 1.119 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/09/2017 הוא 1.119
21/09/2017 1.123 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/09/2017 הוא 1.123
22/09/2017 1.115 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/09/2017 הוא 1.115
23/09/2017 1.122 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/09/2017 הוא 1.122
24/09/2017 1.122 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/09/2017 הוא 1.122
25/09/2017 1.122 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/09/2017 הוא 1.122
26/09/2017 1.115 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/09/2017 הוא 1.115
27/09/2017 1.115 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/09/2017 הוא 1.115
28/09/2017 1.107 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/09/2017 הוא 1.107
29/09/2017 1.105 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/09/2017 הוא 1.105
30/09/2017 1.105 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/09/2017 הוא 1.105
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 10/2017 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 08/2017

תגובות הגולשים