OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש דצמבר 2017 (12/2017)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בדצמבר 2017 (12/2017).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2017 1.069 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/12/2017 הוא 1.069
02/12/2017 1.075 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/12/2017 הוא 1.075
03/12/2017 1.075 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/12/2017 הוא 1.075
04/12/2017 1.075 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/12/2017 הוא 1.075
05/12/2017 1.084 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/12/2017 הוא 1.084
06/12/2017 1.087 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/12/2017 הוא 1.087
07/12/2017 1.068 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/12/2017 הוא 1.068
08/12/2017 1.076 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/12/2017 הוא 1.076
09/12/2017 1.076 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/12/2017 הוא 1.076
10/12/2017 1.076 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/12/2017 הוא 1.076
11/12/2017 1.076 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/12/2017 הוא 1.076
12/12/2017 1.067 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/12/2017 הוא 1.067
13/12/2017 1.069 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/12/2017 הוא 1.069
14/12/2017 1.057 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/12/2017 הוא 1.057
15/12/2017 1.063 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/12/2017 הוא 1.063
16/12/2017 1.07 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/12/2017 הוא 1.07
17/12/2017 1.07 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/12/2017 הוא 1.07
18/12/2017 1.07 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/12/2017 הוא 1.07
19/12/2017 1.064 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/12/2017 הוא 1.064
20/12/2017 1.063 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/12/2017 הוא 1.063
21/12/2017 1.056 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/12/2017 הוא 1.056
22/12/2017 1.05 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/12/2017 הוא 1.05
23/12/2017 1.057 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/12/2017 הוא 1.057
24/12/2017 1.057 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/12/2017 הוא 1.057
25/12/2017 1.057 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/12/2017 הוא 1.057
26/12/2017 1.057 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/12/2017 הוא 1.057
27/12/2017 1.057 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/12/2017 הוא 1.057
28/12/2017 1.051 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/12/2017 הוא 1.051
29/12/2017 1.048 שער הריאל הברזילאי בתאריך 29/12/2017 הוא 1.048
30/12/2017 1.048 שער הריאל הברזילאי בתאריך 30/12/2017 הוא 1.048
31/12/2017 1.048 שער הריאל הברזילאי בתאריך 31/12/2017 הוא 1.048
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 01/2018 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 11/2017

תגובות הגולשים