OFFICEGUY

שער הריאל הברזילאי בחודש פברואר 2018 (02/2018)

לשימושכם, שערי הריאל הברזילאי בפברואר 2018 (02/2018).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2018 1.082 שער הריאל הברזילאי בתאריך 01/02/2018 הוא 1.082
02/02/2018 1.073 שער הריאל הברזילאי בתאריך 02/02/2018 הוא 1.073
03/02/2018 1.066 שער הריאל הברזילאי בתאריך 03/02/2018 הוא 1.066
04/02/2018 1.066 שער הריאל הברזילאי בתאריך 04/02/2018 הוא 1.066
05/02/2018 1.066 שער הריאל הברזילאי בתאריך 05/02/2018 הוא 1.066
06/02/2018 1.064 שער הריאל הברזילאי בתאריך 06/02/2018 הוא 1.064
07/02/2018 1.075 שער הריאל הברזילאי בתאריך 07/02/2018 הוא 1.075
08/02/2018 1.07 שער הריאל הברזילאי בתאריך 08/02/2018 הוא 1.07
09/02/2018 1.075 שער הריאל הברזילאי בתאריך 09/02/2018 הוא 1.075
10/02/2018 1.069 שער הריאל הברזילאי בתאריך 10/02/2018 הוא 1.069
11/02/2018 1.069 שער הריאל הברזילאי בתאריך 11/02/2018 הוא 1.069
12/02/2018 1.069 שער הריאל הברזילאי בתאריך 12/02/2018 הוא 1.069
13/02/2018 1.072 שער הריאל הברזילאי בתאריך 13/02/2018 הוא 1.072
14/02/2018 1.078 שער הריאל הברזילאי בתאריך 14/02/2018 הוא 1.078
15/02/2018 1.094 שער הריאל הברזילאי בתאריך 15/02/2018 הוא 1.094
16/02/2018 1.097 שער הריאל הברזילאי בתאריך 16/02/2018 הוא 1.097
17/02/2018 1.088 שער הריאל הברזילאי בתאריך 17/02/2018 הוא 1.088
18/02/2018 1.088 שער הריאל הברזילאי בתאריך 18/02/2018 הוא 1.088
19/02/2018 1.088 שער הריאל הברזילאי בתאריך 19/02/2018 הוא 1.088
20/02/2018 1.077 שער הריאל הברזילאי בתאריך 20/02/2018 הוא 1.077
21/02/2018 1.075 שער הריאל הברזילאי בתאריך 21/02/2018 הוא 1.075
22/02/2018 1.069 שער הריאל הברזילאי בתאריך 22/02/2018 הוא 1.069
23/02/2018 1.076 שער הריאל הברזילאי בתאריך 23/02/2018 הוא 1.076
24/02/2018 1.08 שער הריאל הברזילאי בתאריך 24/02/2018 הוא 1.08
25/02/2018 1.08 שער הריאל הברזילאי בתאריך 25/02/2018 הוא 1.08
26/02/2018 1.08 שער הריאל הברזילאי בתאריך 26/02/2018 הוא 1.08
27/02/2018 1.075 שער הריאל הברזילאי בתאריך 27/02/2018 הוא 1.075
28/02/2018 1.073 שער הריאל הברזילאי בתאריך 28/02/2018 הוא 1.073
מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 03/2018 מעבר לשער הריאל הברזילאי בחודש 01/2018

תגובות הגולשים